PixaBay/WolfBlur

Pies-mówimy o nim, że jest naszym najlepszym przyjacielem. Często słyszę, a jeszcze częściej czytam, że pies nie musi być na smyczy, że nie musi być w kagańcu, że jeśli mam kontrolę nad swoim pupilem to może luźno biegać. Chcę wam drodzy czytelnicy przybliżyć te kwestie i podzielić się z wami własnymi doświadczeniami z rzekomą kontrolą nad naszymi psiakami.

Pies na smyczy-czy to konieczne?!

Artykuł 10a. ustęp 3 Ustawy o Ochronie Zwierząt mówi:

Zabrania się puszczania psów bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania
umożliwiającego identyfikację właściciela lub opiekuna.

(nie dotyczy to ogrodzonego terenu prywatnego, jeżeli teren jest ogrodzony w sposób, który uniemożliwi psu wyjście)

Tak, więc nie ma jasno określonego przepisu, który narzuca nam prowadzanie psa na smyczy (wyłączając rasy uznane za agresywne), ale co jest bardzo istotne, mówi on, że pies może być puszczony bez smyczy jeśli mamy nad nim kontrolę. I tu najważniejszym słowem jest “kontrola”, co rozumiemy pod tym pojęciem i czy faktycznie jesteśmy w stanie zapanować nad psem?!

Zastanówmy się ile razy nasz pupil biegał luzem i kiedy go wołaliśmy on leciał dalej?! Ile razy nie reagował na nasze komendy?!

W swoim życiu psa w pełni kontrolowanego spotkałam tylko jednego, natomiast właścicieli, którzy myślą, że kontrolują swojego pupila-tysiące.

Byłam świadkiem sytuacji, kiedy właściciel bał się złapać psa, gdy ten zaczął agresją reagować na innego. Oczywiście wcześniej były zapewnienia, że piesek nic nie zrobi, że szkolony, że on pieska kontroluje. Po dłuższej chwili właścicielowi udało się okiełznać psa, ale zamiast psa spiąć na smyczy, puścił go ponownie, a cała sytuacja się powtórzyła.

Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia,podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany (Art.77 KW).
Warto, a właściwie należy zapoznać się zawsze z aktami prawa miejscowego i regulaminami, które regulują czy w danej gminie można chodzi bez smyczy i kagańca, czy nie. Oczywiście rasy uznane za agresywne muszą chodzić zarówno na smyczy, jak i w kagańcu.
W Warszawie do 01 stycznia 2019 istnieje obowiązek prowadzania psa na smyczy, ale wyjątkiem są takie miejsca jak:
  • wybiegi dla psów,
  • miejsca mało uczęszczane przez ludzi.
Jeśli puszczasz psa ze smyczy ponosisz pełną odpowiedzialność za to, co się może wydarzyć.