żbik

Żbik jest jednym z przedstawicieli dzikich kotów w Polsce. W przeszłości żbików było naprawdę wiele, jednak na chwilę obecną, ich populacja znacznie się zmniejszyła. Ile jeszcze będziemy mogli podziwiać te piękne zwierzęta, zanim całkowicie wyginą? Czy można im jakoś pomóc?

Żbik zamieszkuje gęste lasy obszarów górskich. Schronienie zapewniają im drzewa. Polują z kolei na otwartej przestrzeni, takiej jak pola, polany i łąki. Żywią się małymi ssakami, gryzoniami, ptakami, rybami, żabami, małymi sarnami, jelonkami i jagniętami, a czasem nawet polują na owady.

Żbik, a ryś. Są do siebie podobne?

W przeszłości na ślady żbika można było natrafić na dość dużym obszarze Polski. Jednak przez presję człowieka na miejsca występowania tego dzikiego kota, ale także nielegalny odstrzał, znacznie zmniejszyła się liczebność żbików. Szacuje się, że w Polsce we wschodniej części Karpat żyje nie więcej niż 200 żbików.

Żbik, choć podobny do rysia, różni się od niego. Sierść żbika jest bowiem gęsta i długa, barwy żółtoszarawej w ciemne pręgi. Ważą one od 4 do 10 kg. Mimo iż już od 1980 roku, żbiki zostały wpisane do aneksu II konwencji berneńskiej i w wielu krajach wprowadzono specjalne ograniczenia, które mają służyć ochronie tych kotów, ich liczba wciąż maleje. W Polsce żbik podlega ścisłej ochronie gatunkowej.